Deklaracje PFRON

Jeżeli zatrudniasz co najmniej 25 pracowników masz obowiązek dokonywać comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach naszej oferty możesz liczyć na kompleksowe przygotowanie danych potrzebnych do obliczenia należnej wpłaty, precyzyjne wyliczenie składek, prawidłowe wypełnienie deklaracji i dotrzymanie wszelkich terminów, a jeżeli będzie to konieczne – złożenia stosownych korekt.

Obsługa refundacji kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności może być korzystne finansowo. Pracodawcom przysługuje forma rekompensaty w związku ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia takich osób. W jaki sposób uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Jeżeli spełniasz odpowiednie wymogi, Personalis pozyska dla Twojej firmy refundację, która Ci przysługuje.