Outsourcing kadr i płac

Najpopularniejszym obszarem przekazywanym do obsługi outsourcingowej w zakresie procesów biznesowych są procesy naliczania płac, tzw. payroll, ale naszym klientom oferujemy o wiele więcej np. możliwość administracji kadrami, administracji płacami czy pozyskanie wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy.

Perfekcyjnie prowadzona dokumentacja kadrowo-płacowa przy minimalnym zaangażowaniu jest możliwa. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie doświadczonych ekspertów i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w obszarze szeroko pojętej księgowości.

Administracja kadrowo-płacowa przyniesie Twojej firmie wymierne korzyści finansowe oraz zagwarantuje uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach wewnątrz firmy.

Outsourcing płac

Outsourcing kadr

Deklaracje i korekty dokumentacji ZUS

Deklaracje PFRON

Przygotowanie regulaminów

Rozliczenia roczne podatników