Outsourcing procesów HR

Firmom coraz trudniej jest pozyskać odpowiednich pracowników. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Personalis świadczy usługi outsourcingowe w zakresie procesów biznesowych oraz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasz zespół ekspercki wesprze Cię w aktywnym szukaniu najbardziej utalentowanych i pożądanych pracowników w kraju i za granicą. Powierzając nam wybór najlepszej kadry, obniżasz długofalowe koszty związane z procesami rekrutacyjnymi, poprawiasz elastyczność swoich zasobów personalnych, a swoją uwagę skupiasz na osiąganiu najistotniejszych celach biznesowych.

Oddelegowanie obowiązków związanych z zasobami ludzkimi wpływa na:

  • obniżanie kosztów przedsiębiorstwa,
  • wyższy poziom kompetencji pracowników,
  • skrócenie czasu niezbędnego na rekrutację,
  • maksymalne wykorzystanie własnych zasobów do realizacji strategicznych celów biznesu (nie obciążasz własnej kadry zadaniami, które przekazujesz w ręce profesjonalistów),
  • poprawę efektywności Twojej organizacji w jej strategicznym obszarze.


Dostosowując działania do skomplikowanych i nieustannie zmieniających się potrzeb rekrutacyjnych naszych klientów, efektywnie zarządzamy olbrzymią bazą aplikacji. Gromadzimy i poddajemy szczegółowej analizie ogromną ilość informacji i danych, by na ich podstawie wychwycić najbardziej pożądanych kandydatów na oferowane przez Ciebie stanowisko.

Wykorzystując najnowsze narzędzia technologiczne, aktywnie pozyskujemy kontakty do kandydatów spełniających Twoje oczekiwania. W naszych działaniach korzystamy z wieloletniego doświadczenia ekspertów. Nie poprzestając na doskonałym zapleczu, testujemy nowe metody rekrutacyjne i sprawdzamy najnowsze narzędzia mające na celu wyłonienie odpowiednich kandydatów.

Outsourcing pracowników

Rekrutacja krajowa

Rekrutacja na Ukrainie

Outsourcing procesów biznesowych

Outsourcing procesów rekrutacyjnych