Outsourcing płac

Oferujemy pełen zakres usług związanych z obsługą płac, które obejmują m.in.:

 • kompleksowy proces naliczania wynagrodzeń i obsługi teczek osobowych,
 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • rozliczanie płac dla różnych rodzajów systemów zatrudnienia w tym zatrudnienia cudzoziemców,
 • obliczanie składek i zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • rozliczanie rachunków od umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie list płac i przygotowanie przelewów wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw,
 • obsługiwanie przelewów,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

CO ZYSKUJESZ?

 • redukcję kosztów,
 • wykonanie zadań w szybszym czasie,
 • większą wydajność pracowników,
 • podwyższenie jakości prowadzenia powierzonych zadań,
 • dostęp do specjalistów,
 • dostęp do (uporządkowanych) danych,
 • profesjonalne rozwiązania informatyczne,
 • bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych,
 • gwarancję jakości i przejęcie pełnej odpowiedzialności za powierzone działania.