Przygotowanie regulaminów

Na potrzeby Twojego biznesu skorygujemy lub przygotujemy nowe, adekwatne do potrzeb i warunków danego przedsiębiorstwa regulaminy (m.in. regulamin pracy czy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Ponadto możemy wskazać zalecane możliwości zmian w regulaminach lub zaprezentować przykłady dobrych rozwiązań. Brak regulowanych ustawowo, niezbędnych postanowień w regulaminach może skutkować konsekwencjami prawnymi.