Rozliczenia roczne podatników

Każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić roczne obliczenie podatku w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i przekazać je pracownikowi. To zadanie również możesz powierzyć specjalistom z Personalis. W ramach prezentowanej oferty nasi eksperci sporządzą dla Twoich pracowników roczne informacje o dochodach (PIT-11, PIT-8B) lub roczne rozliczenia podatku (PIT-40).