AGALMA Sp. z o.o.

Bartosz Jurasz, Prezes Zarządu

Pragniemy potwierdzić iż od 2015 roku współpracujemy z agencją pracy Personalis. Chcielibyśmy również poinformować, iż współpraca z agencją opiera się na bardzo pozytywnych relacjach. Agencja nie tylko skupia się na procesach rekrutacji i zatrudnianiu pracowników, ale stosuje bardzo indywidualnie dobrane metody współpracy. Wykazuje się ogromną wiedzą z zakresu prawa pracy a także zawsze wspiera w kwestiach kadrowo- płacowych. Jest godnym polecenia partnerem biznesowym.