FENIKS Sp. z o.o.

Bartosz Jurasz - Prezes Zarządu

Informuję, iż firma PERSONALIS Sp. z o.o. współpracuje z naszą firmą realizując usługi konsultingowe związane z procesem wyszukania i doboru najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska,także średniego szczebla i specjalistyczne, z aktywnym wykorzystaniem metodologii executivesearch. 
Usługi świadczone są zgodnie z określonymi ramami czasowymi oraz merytorycznymi, a pracownicy odpowiedzialni za realizacje projektów wykazali się dużą wiedzą, skrupulatnością oraz zaangażowaniem. 
Projekty realizowane były w szybkim tempie z zachowaniem wysokich wymagań jakościowych.
Polecam firmę PERSONALIS jako bardzo sprawnie realizującego usługi partnera biznesowego.