WARDA Sp. z o.o.

Bartosz Jurasz - Prezes Zarządu

Z przyjemnością rekomendujemy agencję pracy Personalis sp. z o.o. jako partnera solidnego, z którym współpracujemy od 2015roku. Nasza współpraca realizowana jest w różnych obszarach. Jednym z nich jest zapewnienie pracowników budowlanych na umowę o pracę tymczasową

Firma dostarcza odpowiednich pracownikówna czas, a oni wywiązują się z powierzonych zadań.

Kolejnym obszarem jest rekrutacja pracowników na stanowiska specjalistyczne.

Usługi świadczone przez agencje są zgodnez ustalonymi ramami czasowymi i ogromnym zaangażowaniem

Bardzo pomocne okazało się wsparcie ze strony dobrze przygotowanej kadry zarówno agencji jak i współpracujących z nimi partnerami: Kancelarią Prawną Tywoniuk& Partners i Biurem Rachunkowym Optimum Tax Experts.

Naszą współpracę z agencją Personalis uważamy za bardzo udaną. Możemy polecić tę firmę innym przedsiębiorcom.