Leasing pracowniczy

Co to jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy to inaczej oddelegowanie pracowników do pracy na rzecz innego pracodawcy.

Jaka jest więc różnica między tym sposobem zatrudnienia a leasingiem pracowniczym?

W przypadku pracy tymczasowej pracownik otrzymuje wynagrodzenie od agencji zaś w leasingu od firmy „wypożyczającej” pracownika.

Zgodnie z odpowiednią ustawą regulującą przepisu dotyczące pracy tymczasowej pracownicy tymczasowi nie mogą być zatrudnieni u jednego pracodawcy dłużej niż 18 miesięcy oraz muszą mieć zapewnione takie same warunki pracy i wynagrodzenie jak pracownik etatowy w tej firmie. Takie obostrzenia nie dotyczą organizacji wykorzystujących leasing pracowniczy

Zatrudnij na krótki okres czasu wysoko wykwalifikowanych specjalistów lub menedżerów wyższego szczebla. To jedna z szans rozwoju Twojej firmy i najważniejsza z korzyści leasingu pracowniczego. Ponadto ten model cechują podobne korzyści, co zatrudnianie pracowników tymczasowych:

  •  elastyczność,
  •  redukcja kosztów,
  •  oszczędność czasu,
  •  ograniczenie ryzyka,
  •  większa konkurencyjność na rynku pracy.